Müziğin Kadim Doğası Üzerine

Müzik, yaşam için çok şey söyler; eyleyen müziği müzik olarak görmeyi bıraktığında*/cevaplarla değil sorularla yaşadığında/yaşamı anlamlandırma çabasını diri tuttuğunda/müziğin salt notalar ya da sesler bütünü olmadığı, toplumsal konumlanışıyla onu açığa çıkaran kişinin düşünme ve yaşama biçimlerinde başlayıp sesler aracılığıyla her ortaya çıkışında başka bir oluşa … Okumaya devam et Müziğin Kadim Doğası Üzerine